Couriers Go Green

Situația Actuală

Raportul de evaluare a analizei situaționale este primul rezultat al proiectului COURIERS GO GREEN, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+. Raportul oferă o analiză cuprinzătoare a tranziției către sustenabilitate a operațiunilor de curierat și de transport. Acesta prezintă cadrul politic al UE în materie de sustenabilitate, inclusiv obiectivele și strategiile de mobilitate durabilă, cum ar fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transporturi cu cel puțin 90% până în 2050. Raportul discută, de asemenea, metodele și instrumentele de analiză situațională, cum ar fi calcularea amprentei de carbon, gestionarea ciclului de viață, planificarea transportului durabil, achizițiile sustenabile, ambalajele ecologice, vehiculele, clădirile și echipamentele eficiente din punct de vedere energetic, operațiunile automatizate și digitale, implicarea și educația angajaților, colaborarea/relaționarea cu organizații private și publice, monitorizarea și raportarea periodică a progreselor și certificarea.

Documentul detaliază metodologia și rezultatele sondajului prin chestionar și ale interviurilor realizate pentru a colecta informații de la diverse grupuri de părți interesate, inclusiv servicii de curierat, poștale și de livrare, autorități publice, consultanți în domeniul transporturilor și al logisticii și instituții de cercetare.

Raportul subliniază importanța adoptării unor politici de sustenabilitate pentru a se asigura că organizațiile de servicii de curierat, poștale și de livrare funcționează eficient și durabil. De asemenea, raportul relevă măsura în care părțile interesate sunt conștiente și angajate în tranziția către practici durabile. Raportul face lumină asupra importanței programelor de formare și certificare a angajaților pentru a dezvolta competențe „verzi”, precum și asupra impactului acestora asupra operațiunilor durabile și eficiente. În plus, documentul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a stadiului actual al practicilor durabile în sectorul transporturilor și logisticii, inclusiv măsura în care organizațiile participă la acțiuni, inițiative și rețele pentru promovarea tranziției către sustenabilitate.

În general, raportul reprezintă o resursă valoroasă pentru înțelegerea provocărilor și oportunităților în tranziția către operațiuni de curierat și transport sustenabile. Acesta cuprinde cadrele de politici, analiza situației, perspectivele părților interesate și planificarea strategică pentru un viitor mai sustenabil în Uniunea Europeană.

Conținut

1. Introducere

2. Analiza situațională a metodelor și uneltelor

3. Prezentarea generală a cadrului de politici UE

4. Sondaj prin chestionar și interviuri

5. Observații concluzive

6. Referințe principale

sau