Couriers Go Green

Állapotelemzési jelentés

Az Európai Unió által az Erasmus+ program keretében finanszírozott COURIERS GO GREEN projekt első elérhető eredménye az állapotelemzésről szóló értékelő jelentés. A jelentés átfogó elemzést nyújt a futár- és szállítmányozási műveletek zöld átállásáról. Vázolja az EU fenntarthatóságra vonatkozó szakpolitikai keretét, beleértve a fenntartható mobilitásra vonatkozó célkitűzéseket és stratégiákat, mint amilyen például a közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 90%-os csökkentése 2050-ig. A jelentés kitér továbbá az olyan állapotelemzési módszerekre és eszközökre, mint a karbonlábnyom-számítás, az életciklus-gazdálkodás, a szállítás fenntartható tervezése, a zöld beszerzés, a környezetbarát csomagolás, az energiahatékony járművek, épületek és berendezések, az automatizált és digitális üzemeltetés, a munkavállalók elkötelezettsége és oktatása, a magán- és állami szervezetekkel való együttműködés/hálózatépítés, az elért eredmények rendszeres nyomon követése és jelentéstétele, valamint a minősítés.

A dokumentum részletesen ismerteti a kérdőíves felmérés módszertanát és eredményeit, valamint a különböző érdekcsoportok, köztük a futár-, postai és szállítmányozási szolgáltatók, hatóságok, közlekedési és logisztikai tanácsadók, valamint kutatóintézetek körében végzett interjúk eredményeit.

A jelentés hangsúlyozza a környezetbarát politikák elfogadásának fontosságát annak biztosítása érdekében, hogy a futár-, postai és szállítmányozási szolgáltatók hatékonyan és fenntarthatóan működjenek. Azt is feltárja, hogy az érintett szereplők milyen mértékben vannak tisztában a fenntartható gyakorlatokra való áttéréssel, és milyen mértékben vesznek részt abban. A jelentés rávilágít a „zöld” készségek fejlesztését célzó munkavállalói képzési és minősítési programok fontosságára, valamint ezek hatására a fenntartható és hatékony működésben. A dokumentum emellett átfogó áttekintést nyújt a fenntartható gyakorlatok jelenlegi helyzetéről a szállítmányozási és logisztikai ágazatban, beleértve azt is, hogy a szervezetek milyen mértékben vesznek részt a zöld átmenetet előmozdító akciókban, kezdeményezésekben és hálózatokban.

Összességében a jelentés hasznos támpontot nyújt a fenntartható futár- és szállítmányozási műveletekre való áttérés kihívásainak és lehetőségeinek megértéséhez. A jelentés magában foglalja a szakpolitikai kereteket, az állapotelemzést, az érintett szereplők szempontjait és a stratégiai tervezést egy zöldebb jövő érdekében az Európai Unióban.

Tartalom

1. Bevezetés

2. A módszerek és eszközök állapotelemzése

3. Az uniós szakpolitikai keret áttekintése

4. Kérdőíves felmérés és interjúk

5. Összegző megjegyzések

6. Főbb hivatkozások

vagy