Couriers Go Green

Παρούσα Κατάσταση

Η έκθεση αξιολόγησης της ανάλυσης κατάστασης είναι το πρώτο παραδοτέο αποτέλεσμα του έργου COURIERS GO GREEN, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών και μεταφορών. Περιγράφει το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των στρατηγικών για τη βιώσιμη κινητικότητα, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά τουλάχιστον 90% έως το 2050. Η έκθεση εξετάζει επίσης μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης της κατάστασης, όπως ο υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα, η διαχείριση του κύκλου ζωής, ο σχεδιασμός βιώσιμων μεταφορών, οι πράσινες προμήθειες, οι φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, τα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα, κτίρια και εξοπλισμός, οι αυτοματοποιημένες και ψηφιακές λειτουργίες, η δέσμευση και η εκπαίδευση των εργαζομένων, η συνεργασία/δικτύωση με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, η τακτική παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων προόδου και η πιστοποίηση.

Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν για τη συλλογή πληροφοριών από διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών παράδοσης, των δημόσιων αρχών, των συμβούλων μεταφορών και logistics και των ερευνητικών ιδρυμάτων.

Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της υιοθέτησης πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον για να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί ταχυμεταφορών, ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών παράδοσης λειτουργούν αποτελεσματικά και βιώσιμα. Αποκαλύπτει επίσης τον βαθμό στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι φορείς γνωρίζουν και συμμετέχουν στη μετάβαση σε βιώσιμες πρακτικές. Η έκθεση ρίχνει φως στη σημασία των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των εργαζομένων για την ανάπτυξη «πράσινων» δεξιοτήτων, καθώς και στον αντίκτυπό τους στις βιώσιμες και αποδοτικές λειτουργίες. Επιπλέον, το έγγραφο παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης των βιώσιμων πρακτικών στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο οι οργανισμοί συμμετέχουν σε δράσεις, πρωτοβουλίες και δίκτυα για την προώθηση της πράσινης μετάβασης.

Συνολικά, η έκθεση χρησιμεύει ως πολύτιμη πηγή για την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών κατά τη μετάβαση σε βιώσιμες επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και μεταφορών. Περιλαμβάνει πλαίσια πολιτικής, ανάλυση της κατάστασης, προοπτικές των ενδιαφερομένων μερών και στρατηγικό σχεδιασμό για ένα πιο πράσινο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιεχόμενο

1. Εισαγωγή

2. Ανάλυση της κατάστασης των μεθόδων και των εργαλείων

3. Επισκόπηση του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ

4. Έρευνα με ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις

5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

6. Κύριες αναφορές

ή